Ta oferta jest nie aktywna! Nie znajduje się w naszej wyszukiwarce. Jeżeli jesteś właścicielem - zgłoś się do nas w celu aktywowania oferty.

Zajazd ROJANKA


sala bankietowa Żory-Rój

Telefon:32 435-89-00
Tel kom:668 819 786
Rodzaj:
Adres:ul. Wodzisławska 229
Miasto: 44-240
Woj:
www: www.rojanka.pl
Restauracja Żory-Rój 0 Restauracja Żory-Rój 1 Restauracja Żory-Rój 2 Restauracja Żory-Rój 3 Restauracja Żory-Rój 4 Restauracja Żory-Rój 5 Restauracja Żory-Rój 6 Restauracja Żory-Rój 7 Restauracja Żory-Rój 8 Restauracja Żory-Rój 9 Restauracja Żory-Rój 10 Restauracja Żory-Rój 11 Restauracja Żory-Rój 12 Restauracja Żory-Rój 13 Restauracja Żory-Rój 14 Restauracja Żory-Rój 15 Restauracja Żory-Rój 16 Restauracja Żory-Rój 17 Restauracja Żory-Rój 18 Restauracja Żory-Rój 19 Restauracja Żory-Rój 20 Restauracja Żory-Rój 21

Zajazd Rojanka oferuje Państwu wspaniałą polską kuchnię, przyjazną atmosferę oraz miłą obsługę.
Oprócz obsługi indywidualnych klientów, organizujemy również przyjęcia weselne, przyjęcia okolicznościowe
(jubileusze, urodziny, komunie, stypy), bankiety, imprezy firmowe i szkolenia, Sylwester, catering.

Dysponujemy dwiema klimatyzowanymi salami - łącznie około 110 miejsc.
Zajazd posiada własny parking dla gości, plac zabaw dla dzieci, ogród,w zaciszu którego, każdy może odpocząć i znaleźć chwilę wytchnienia.
Oferujemy Państwu również dowóz i odwóz z imprezu nas organizowanych,

Rojanka Zajazd Od 1991 roku kom­plek­so­wo or­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we, we­se­la, ban­kie­ty. Przez te wszyst­kie lata zmie­nia­li­śmy się dla Pań­stwa, aby móc ofe­ro­wać Pań­stwu wspa­nia­łą pol­ską kuch­nię, przy­ja­zną at­mos­fe­rę oraz życz­li­wą i pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę. Pro­po­nu­je­my Pań­stwu spraw­dzo­ne menu, z moż­li­wo­ścią do­ko­ny­wa­nia zmian oraz in­dy­wi­du­al­ny sce­na­riusz każ­de­go przy­ję­cia.   Dys­po­nu­je­my dwie­ma kli­ma­ty­zo­wa­ny­mi sa­la­mi - łącz­nie około 115 miejsc.Za­jazd Ro­jan­ka po­sia­da wła­sny par­king dla gości, plac zabaw dla dzie­ci, ogród oraz po­ko­je go­ścin­ne dla 20 osób.​Lokal czyn­ny jest co­dzien­nie od go­dzi­ny 12:00 do 22:00. Za­pra­sza­my na spo­tka­nie w celu przed­sta­wie­nia szcze­gó­ło­we­go menu, wol­nych ter­mi­nów oraz peł­nej ofer­ty. Przed spo­tka­niem pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt te­le­fo­nicz­ny lub ma­ilo­wy.      Zapytaj o wolny termin:
 • Twoja wiadomość:

Przepisz kod 53a7c:
Ładowanie mapy...


Organizujemy:
Możemy zapewnić:
 • studniówki
 • bale sylwestrowe
 • uroczystości jubileuszowe
 • półmetki
 • wesela
 • komunie
 • bankiety
 • chrzciny
 • imieniny, urodziny
 • rocznice
 • osiemnastki
 • stypy
 • przyjecia okolicznościowe
 • Obsługa kelnerska


Wesele:110 os.
Wesele od:0 zł os.
Wszystkich sal:1
dekoracja sali
Parking strzeżony
profesjonalne nagłośnienie
Szatnia
Dodatkowo między innymi:

lampka szampana na powitanie gości

Zobacz także sale na wynajem w śląskim:

Hotel Alpin - Sale weselne w Szczyrku

Konferencje na: 80 Wesele na: 150 Nocleg na: 85


Komentarze:

Aktualnie brak komentarzy dotyczących tego obiektu.
Dodaj komentarz:


 • Kod:

  53a7c