Polityka plików cookies konferencjeiwesela.plStrona konferencjeiwesela.pl wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. Poznaj szczegóły.

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://konferencjeiwesela.pl („Serwis”) stosujemy tzw. cookies, tj. pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, dzięki którym możliwe jest np. dostosowanie Serwisu do zainteresowań użytkownika czy też zapamiętanie danych logowania przez nasz serwer.

2. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
b) tworzenia statystyk,
c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkowników.

4. W Serwisie możemy stosować pliki „stałe” – pozostające na urządzeniu użytkownika przez okres określony w ich parametrach lub pliki „sesyjne” – tymczasowo zapisywane na urządzeniu użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu. Zasadniczo korzystamy z następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania w Serwisie,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie logowania w Serwisie,
c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
f) „społecznościowe” – umożliwiające integracje serwisów społecznościach (np. Facebooka, Twittera, Google+)
g) „statystyczne” – umożliwiające określenie liczby użytkowników odwiedzających Serwis.

5. Jak zmienić ustawienia cookies
Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie.


Polityka prywatności serwisu konferencjeiwesela.plZasadą konferencjeiwesela.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności (niniejsze "Zasady") opisuje, jak konferencjeiwesela.pl chroni prywatność użytkowników podczas gromadzenia danych osobowych. W rozumieniu niniejszych Zasad termin "dane osobowe" oznacza informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami nam dostępnymi, osobiście identyfikujące użytkownika.

Niniejsze Zasady obowiązują zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu konferencjeiwesela.pl i jej jednostek na całym świecie.

Zgoda użytkownika

Korzystając witryny internetowej konferencjeiwesela.pl lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach oraz we wszelkich stosownych deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach (oraz we wszelkich stosownych deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z konferencjeiwesela.pl.

Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

konferencjeiwesela.pl nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie konferencjeiwesela.pl zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Gromadzenie informacji o użytkownikach

konferencjeiwesela.pl zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne

W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z wybranych usług konferencjeiwesela.pl możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Twoich preferencji. Masz prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez konferencjeiwesela.pl swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Ci również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie możesz wystąpić o wykreślenie jego danych z bazy konferencjeiwesela.pl i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez konferencjeiwesela.pl.

Cookies

konferencjeiwesela.pl wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzin serwisu konferencjeiwesela.pl oraz dostosowywania go do Waszych potrzeb. Dzięki "cookies" masz wpływ na rozwój konferencjeiwesela.pl.

konferencjeiwesela.pl nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach konferencjeiwesela.pl

Numery IP

Podobnie jak większość serwisów internetowych, konferencjeiwesela.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników. Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z konferencjeiwesela.pl

Wszyscy Użytkownicy konferencjeiwesela.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami konferencjeiwesela.pl poprzez dostępne na stronach www.konferencjeiwesela.pl adresy korespondencyjne. konferencjeiwesela.pl przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie konferencjeiwesela.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne

konferencjeiwesela.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych.

Zmiany w niniejszych Zasadach

konferencjeiwesela.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych Zasad w bazie konferencjeiwesela.pl.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Pikul, ul. Wyszyńskiego 2/2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kontakt[malpa]konferencjeiwesela.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług serwisu Konferencjeiwesela.pl – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 RODO)

Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art.  13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Konferencjeiwesela.pl. Państwa dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej i innych funkcjonalności, będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług a także w celach pokazywania Państwu reklam i innych wyświetlanych na stronie treści w sposób dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora (np. podmioty świadczące usługi na rzecz, w tym agencje marketingowe) oraz podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak np. organy wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwo żądania. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.